WEBMASTER: Věra Dörnerová - info@novybor.net 

Uskutečněné akce roku 2016

Důležitá telefonní čísla:                      HASIČI: 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155             POLICIE ČR: 158       TÍSŇOVÁ LINKA: 112

HASIČI SVOJKOV - Parta kamarádů, která se nebojí pomáhat ostatním v nouzi!

22.10.2016 Nácvik nositelů dýchací techniky v  bývalém krytu civilní obrany  Naše JSDHO velmi ráda využila písemné nabídky jednotky profesionálních hasičů z  České Kamenice na možnost provedení nácviku v  areálu místní hasičské zbrojnice HZS Ústeckého kraje. Kvalitně zakouřený podzemní kryt prověřil 6 nositelů dýchací techniky, kteří po trojicích (2+1), pod pasivním dozorem místního velitele sestupovali do krytu a plnily dané úkoly. Prostory, které byly vytvořeny, jako reálné bytové jednotky, sklepní kóje, společenské místnosti apod. velmi reálně simulovaly skutečné poměry u reálného zásahu. Velitelé jednotlivých skupin hlásili čísla jednotlivých sekcí a zajišťovali plnění dílčích úkolů, jako např. vynášení 80kg figuríny z  bytu na chodbu, či hlášení nebezpečných látek. I na tomto nácviku si jednotliví hasiči prověřili svou fyzičku, koordinaci záchranných prací ve skupině, manipulaci s odejmutým dýchacím přístrojem a práci s  vysílačkou. Všichni zúčastnění z  naší JSDHO se shodli na tom, že by u profesionálů z  Č.Kamenice rádi cvičili pravidelně. 21.10.2016 Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu V  tento deštivý podvečer 5 členů JSDHO vyklízelo z  objektů v  Zámecké zahradě nebezpečný a velkoobjemový odpad. Zhruba 3 tunový náklad druhý den  starosta obce odvezl za traktorem na sběrné místo na návsi. 15.10.2016 Soutěž hasičské všestrannosti – hry Plamen    Zhruba 100 dětí a mládeže se zúčastnilo okresní soutěže hasičské všestrannosti na Svojkově. I přesto, že se tato akce  v Zámecké zahradě konala poprvé, setkala se s úspěchem jak u dětí, tak u organizátorů. Pod vedením okresní odborné rady mládeže byla vytyčena trasa kolem Svojkovského hradu, na které bylo celkem šest disciplín (střelba ze vzduchovky, lezení po laně, základy topografie, zdravověda, vázání uzlů a v neposlední řadě také doporučené a zakázané hasební prostředky a vázání uzlů. Vedoucí mladých hasičů Svojkov M. Průcha byl starostou OSDH p. Kreifem vyzván k přivítání účastníků a sdělení organizačních záležitostí. Po poradě vedoucích mladých hasičů začala soutěž pětičlenných družstev. Pět členů JSDHO bylo zaevidováno jako technická pomoc na stanovištích a zbylé kamarádky a kamarádi se starali o občerstvení a organizaci akce. Vzhledem k přísným předpisům se naši mladí hasiči bohužel mohli oficiálně zúčastnit pouze s jedním družstvem - druhé sice běželo mimo soutěž, ale přesto se stejným nasazením, jako to první! I když na konci soutěže nebylo vyhlášeno pořadí posádek. byli naši mladí hasiči právem odměněni zákusky, které pro ně připravily maminky - členky SDH. Po sečtení a zaslání výsledků se naše soutěžní družstvo umístilo na 4. místě a druhé družstvo mělo téměř stejný výsledek. Tento úspěch vzhledem k  okolnostem příjemně překvapil! 08.10.2016     Herbstfest Grossschönau I přes nepřízeň počasí a kolizí termínů nakonec hrstka členů JSDHO dorazila ve V3S do německého Grossschönau za našimi kamarády, dobrovolnými hasiči, kteří pořádali jako každým rokem podzimní hasičskou oslavu. Zhruba 200 lidí obdivovalo vystavenou požární, záchranářskou a policejní techniku a ruční řemesla. Posléze vyhnal silný déšť návštěvníky do prostorů hasičské zbrojnice, kde začala hrát studentská kapela velmi známé rockové melodie. V 19 hod se seskupil průvod cca 50 dětí s lampiony za kapelou, v jejímž čele byla Morana a průvod za doprovodu všech přítomných modře blikajících zásahových vozidel prošel přes centrum obce. Byl to jako vždy nádherný zážitek. 01.10.2016     Svojkovský jarmark Tradiční, již 6. ročník Svojkovského jarmarku byl jako každým rokem připravován v těsné spolupráci s SDH. Jeho členové a dobrovolníci z  řad obyvatel obce zajistili točení nápojů, občerstvení, bohatou tombolu, ale také organizaci dvou parkovišť včetně usměrňování provozu a požární dozor na místě. Pro naprostou většinu členů SDH a dobrovolníků to ovšem představovalo práci na tři dny – od Páteční přípravy zázemí v Zámecké zahradě (stany, lavice, …) až po nedělní úklid. O tom, že se akce podařila, svědčí i účast zhruba 3 600 hostů. 17.09.2016     Kurz „Technik ochrany obyvatelstva“       Jednotka SDH se v počtu 7+1 zúčastnila součinnostního taktického cvičení IZS s cílem zabezpečení hygienických a zdravotních podmínek obyvatel při velkoplošné mimořádné události na letišti v Hradčanech. Na místě byla jednotka HZS-LK, 9 předurčených jednotek SDH, 1 podniková jednotka SDH, 31. Brigáda radiační, chemické a biologické ochrany AČR a Zdravotnická záchranná služba LK. Po úvodním nástupu se naše jednotka zapojila do nácviku ve třech jednotlivých sekcích. V první sekci bylo naším úkolem postavit nafukovací velkokapacitní hygienické zařízení sestávající ze tří jednotlivých stanů, společně s jednotkou AČR. V druhé sekci bylo naším úkolem rozložit a složit mobilní evakuační zařízení HZS-LK, které bylo koncipováno jako speciální rozkládací přívěs. Na třetím stanovišti jsme stavěli a skládali nafukovací stan 6x4m určený pro zajištění tepelného komfortu evakuovaných, popř. týlové zázemí zasahujících hasičů. Závěrečný test, který proběhl ve speciálním týlovém kontejneru pod dozorem kpt. Ing. Vojíka z HZS-LK, složili všichni naši účastníci na výbornou. 27.08.2016     2. Hasičská zábava      Velmi přátelsky laděná zábava začala v podvečer v Zámecké zahradě. Více jak 50 zúčastněných hasičů, jejich manželek, členů SDH a ostatních hostů se bavila do časných ranních hodin. K tanci a poslechu hrála českolipská skupina Diesel a bohatá tombola i díky příspěvkům členů SDH a přátel z obce nezklamala ani letos. 20.08.2016     Svojkovské dřevosochání V tuto slunnou sobotu se konalo již 4. dřevosochání. Umění Pavla Holce a jeho dvou kolegů ocenilo 150 přihlížejících. SDH Svojkov pro tuto akci zajistil dřevo, přípravu a úklid zázemí, občerstvení a požární dozor. Akce vyvrcholila večerní zábavou s dražbou vyrobených předmětů. 12.-14.08.2016     1. Mezinárodní hasičský tábor SDH Svojkov ve spolupráci s FWF Grossschönau, FWF Waltersdorf zorganizovalo historicky první mezinárodní hasičský tábor. Akce, která doslova bortila jazykové bariéry, se konala v Zámecké zahradě od pátečního večera do nedělního poledne. Účastnilo se jí 30 dětí (v rozmezí od 2 do 17 let) a 14 dospělých členů SDH z Čech a Německa. Ubytování bylo formou přenocování ve stanech a v budově Zámecké zahrady. Děti z obou zemí využily příležitosti porovnat technické vybavení a sportovní disciplíny mladých hasičů, poměřit své síly a pobavit se na skákacím hradu zapůjčeném od sdružení starostů. Velmi pozitivní ohlas měla návštěva Brnišťského dne hasičů – zejména pak ukázky dětského požárního útoku a skutečného zásahu na hořící automobil. Na zpáteční cestě děti měli možnost vyzkoušet svou odvahu na stezce ve vytesaném tunelu - velenickém mlýnském náhonu. Fyzická kondice byla také udržována ranními rozcvičkami a nedělní procházkou po Svojkovském naučném okruhu. Velký úspěch zaznamenala skupina kuchařů pod vedením starosty obce, která zajistila po celou dobu tábora výborné teplé obědy a večeři. Při závěrečném hodnocení byla jednateli SDH jako poděkování předána soška sv. Floriána a přislíbeno konání 2. Mezinárodního hasičského tábora - tentokrát v Německu. 04.08.2016     Návštěva v Kunraticích u Cvikova Přátelská návštěva v Kunraticích vyvrcholila předáním cenných náhradních dílů palivového systému a armatur pro RTHP a proudnicovou lafetou na PV3S. 30.07.2016     Na stojáka ve Svojkově Obec Svojkov v Zámecké zahradě poprvé hostila známý pořad Na stojáka, v kterém účinkovali herci Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Karel Hynek a Arnošt Frauenberg. Členové SHD zajišťovali stavění stanů, podia, požární dozor, parkoviště, občerstvení a úklid areálu. Počasí nám přálo a na akci dorazilo více než 500 hostů. 23.07.2016     Čištění studánky pod Modlivým dolem Tři členové JSDH důkladně vyčistili studánku (Pramen u Strážce) pomocí přenosného kalového čerpadla. Odměnou za několikanásobné vystříkání a odsátí vody byla druhý den čirá voda, která se opět dala pít.                23.07.2016     Svatba kamaráda Při příjezdu novomanželů z Bukovan proběhl ukázkový zátah s hadicí přes silnici, vykoupením jejího snížení a přenesením nevěsty. V 16:30 starosta obce v Zámecké zahradě oddal Milana Vláška a Ivanu Štočkovou. Po obřadu připravilo SDH novomanželům Vláškovým vodní slavobránu tvořenou čtyřmi proudy C (2x RTHP a 2x PV3S).  22.07.2016     Posezení se členy SDH Dobranov V rámci navazování kontaktů s okolními jednotkami SDH proběhlo přátelské posezení se členy jednotky SDH Dobranov. Výsledkem bylo nejen bezplatné předání náhradních dílů pro naší Š706 (díly brzd) a PV3S (náhradní požární čerpadlo), ale i cenné informace z hasičské praxe, provozu vozidel a vedení kroniky. 16.07.2016     Oslava 40. narozenin Pravou hasičskou oslavu svých kulatých narozenin s rodinou, kamarády a členy JSDHO si užil náš kamarád Petr Junek. Krátce po začátku zábavy se z reproduktorů ozvalo hlášení poplachu. Všichni kromě oslavence se bleskem převlékli do zásahového oděvu a vyrazili oběma vozy přes vesnici do zámecké zahrady. Tady byl oslavenec upoután do záchranných nosítek a přenesen mezi naše stojící zásahové vozy. Následovalo jeho pasování na staršího hasiče pod záštitou Sv. Floriána zakončené kropením dvěma proudy C a předání úžasných zážitkových darů, na něj jako ušitých. Na společné foto si oblékl darovanou hasičskou košili na spaní s parádním čepečkem. Když byla oslava v nejlepším proudu, dorazila delegace z kraje v čele se zpěvačkou Z. Budskou, kterou doprovázela blonďatá kytaristka D. Kejklíčková  a procítěně doplňoval na klávesy Pavel Zmožek Šorf. 09.07.2016     2. Folkový festival Od 19hod začal i letos folkový festival, kde vystupovalo několik známých folkový ikon (Arnošt Frauenberg, Žamboši a Samson Lenk). Členové SHD zajišťovali stavění stanů, podia, požární dozor, parkoviště, občerstvení a úklid areálu. Počasí nám přálo a na akci dorazilo více než 250 hostů. 09.07.2016     Železná sobota V dopoledních hodinách provedli členové SDH Svojkov sběr železného odpadu v obci. Naloženo bylo více jak 2,5tuny. Následoval odvoz do sběrny v Dobranově. 01.07.2016     Předání výjezdového tabletu z HZS ČL Velitel JSDHO Svojkov zareagoval na nabídku HZS-ČL a naše jednotka byla následně vybrána do okruhu jednotek, které obdrželi výjezdové tablety od Libereckého kraje. Následovalo oficiální předání v HZS-LK za účasti starosty obce. Dne 01.07.16 byl tablet oficiálně zařazen do materiálu JSDHO Svojkov a namontován do Š706 RTHP. Prostřednictvím tabletu jednotka v okamžiku vyhlášení požárního poplachu obdrží veškeré potřebné informace (místo a rozsah požáru, tel. oznamovatele události, spolu zasahující jednotky, atd.). Tablet posílá online GPS souřadnice na centrálu OPIS, a jsou v něm nainstalované aplikace na první pomoc, identifikaci nebezpečných látek. Program Rescue Navigator umožňuje ve všech fázích zásahu posílat operační středisko statusy o činnosti, které je možné použít zejména při problémech s dosahem radiostanic ve členitém terénu. 01.07.2016     Nácvik dálkové dopravy vody s velkým převýšením Pod odborným dozorem velitele JSDHO Grossschönau proběhla v odpoledních hodinách praktická zkouška nově z repasovaných čerpadel obou našich zásahových vozidel. Cílem bylo dopravit vodu vždy jedním čerpadlem ze stanoviště pod skalami v oblasti zatáčky nad hasičskou zbrojnicí na vyhlídku Dědovy kameny s převýšením ca. 80m. Členové JSDHO provedli rozvinutí hadic ve velmi strmém terénu a prověřili si tak svou fyzickou kondici. Po ukotvení vedení ke stromům následovaly samotné výtlakové zkoušky, které obě čerpadla zvládla na výbornou i přesto, že výtlak probíhal při tlaku o 2bar vyšším, než je doporučeno. Následovalo vyhodnocení akce a drobné závady (lehce poškozený řemen na PV3S a netěsné koleno na Š706) byly obratem odstraněny. Tímto dnem počínaje bude vozidlo PV3S označováno jako PV3S - CAS 16/2500 M3LP. 25.06.2016     Truck Trial Luhov Jednotka SDH Svojkov zajišťovala po dobu dvou dní (25.-26.06) požární dozor na soutěži terénních nákladních automobilů v Luhově u Stráže pod Ralskem. 24.06.2016     Lesní požár pod Slavíčkem V 15:52 byl jednotkám SDH Svojkov, Cvikov, Sloup v Č., Nový Bor a HZS Jablonné v P. vyhlášen požární poplach – Lesní požár pod Slavíčkem v rozsahu 100 na 100 metrů v těžce přístupném terénu – pozorováno ze Svitavy. Vzhledem k velmi rychlé reakci a místní znalosti dorazila na místo zásahu jako první naše jednotka v počtu 6+1. Speciál PV3S vyšplhal až do vzdálenosti 20m od místa požáru. Vodou ho zásobovala naše Š706 RTHP a ostatní požární vozidla, která zůstala v prostoru nad Modlivým dolem (CAS 32 Sloup v Č, CAS 24 Nový Bor, CAS 30 Cvikov, CAS 15 Jablonné v P. Po průzkumu následovalo okamžité hašení pěti proudy C za pomoci členů ostatních jednotek. Během zásahu přečerpalo nově namontované čerpadlo více než 18m3 vody a to bez závad. Po uhašení bylo požářiště předáno LČR. 17.06.2016     Návštěva JSDHO Dobranov Po vzájemné dohodě na dopoledním nácviku v ČL došlo k přátelské návštěvě sousední JSDHO v Dobranově. Naše jednotka ráda využila nabídky na ponechání několika náhradních dílů na Š706 RTHP a požárních armatur. Při náhodném průzkumu bylo objeveno požární čerpadlo z IFA TLF-16, které máme na PV3S. Cena za vše byla odborně stanovena na posezení ve Svojkovské zámecké zahradě s pohoštěním. Následovalo poděkování a odvoz materiálu do Svojkova. 17.06.2016     Taktické cvičení na zřízení materiální základny humanitární pomoci v ČL Naše jednotka se v počtu 8+1 zúčastnila taktického cvičení LK, jehož cílem bylo poskytnutí základního zázemí cca 50 lidem bez obydlí postižených fiktivní povodní. Jednotka ve spolupráci s HZS ČL a LIB, dalšími předurčenými jednotkami, červeným křížem a městkou policií pomáhala budovat MZHP v objektu základní školy Slovanka v ČL. Zde pak fungovala i jako skupina figurantů. Nácvik byl prvním krokem v přebírání kompetence předurčenosti k ochraně obyvatelstva. Zastupitelstvu obce byl doručen děkovný dopis z HZS LK. 04.06.2016     Dětský den Bukovany s Š706 RTHP JSDHO Svojkov byla i letos požádána o výpomoc při dětském dnu obce Bukovany. Nabídka byla přijata a jednotka v počtu 4+1 zajišťovala požární bezpečnost akce a zároveň jednu z atrakcí – zasahování PET- lahví v brance vodním proudem C. 01.06.2016     Dokončení repase požárního čerpadla vozu Š706 RTHP Při posledním nácviku s lafetou se definitivně projevilo stáří požárního čerpadla. Okamžitě následovalo odhlášení vozidla z výjezdu a započaly demontážní práce. Repase, která probíhala v hasičské zbrojnici, byla ukončena úspěšnou tlakovou zkouškou dne 1. 6. v časných ranních hodinách (rozsah prací byl ca.100hod). 28.05.2016     Dětský den Svojkov Dětský den, který i letos organizovala pí. Sedláková, se těšil hojné účasti dětí i dospělých. Děti měli možnost soutěžit na řadě tématických stanovišť o zajímavé ceny. Ukázkový nácvik mladých hasičů pod vedením p. Průchy a p. Fialy byl pojat velmi profesionálně, tedy včetně vyhlášení požárního poplachu na obci, přes ukázkový výjezd a příjezd, natažení hadic, až po bezchybné uhašení požáru nasimulovaného dětského pokoje se záchranou dítěte, které zde převrhlo stolek s hořící svíčkou. Zábava během krátké bouřky pokračovala v budově Zámecké zahrady. Poté se děti přesunuly opět ven. Zde jsme ve spolupráci s  jednotkou z  Nového Boru připravili radovánky v  1,5m vysoké hromadě pěny. 23.05.2016     Smlouva o příhraniční spolupráci Zástupce obce p. Pilz a velitel JSDHO p. Průcha podepsali ve Stráži pod Ralskem smlouvu o příhraniční spolupráci obcí Svojkov, Bernstadt, Stráž pod Ralskem, Skalice u Č.Lípy, a ostatních). 07.05.2016     Školení nositelů dýchací techniky na polygonu Hamr 6 nositelů DT se po dvou letech zúčastnilo pravidelného školení NDT v Hamru. Letošní nácvik byl zpestřen tím, že se chodilo v početnějších skupinách (i po čtyřech). Zhruba v polovině nácviku došlo k pádu p. Listíka ze zhruba 2m převýšení, což prověřilo nejen účastníky nácviku (nouzové volání, nahlášení zranění, vypnutí zakouření), ale zejména přilbu našeho nejzocelenějšího hasiče, který na rozdíl od ní vše bez úhony přežil.   01.05.2016     Zabezpečení 21. poutní mše v Modlivém dole 4 členové JSDO zajišťovali bezpečnost provozu a organizovali parkoviště na tradiční poutní mši v  Modlivém dole. 30.04.2016     Pálení čarodějnic Za hojné účasti občanů obce a za pomoci hasičské techniky se vztyčila více než 20-ti metrová smrková Máj, jejíž vrchní část tradičně vyzdobily děti. Po 19 hod se se u hranice vyfotily převlečené do stylových čarodějnických kostýmů. Později do zapáleného ohně vlétla sportovně oděná čarodějnice na hořícím koštěti. Výborný gulášek, který uvařil p. Pilz s  přáteli, se podával s chlebem a pivo točili jako vždy členové SDH. Zábava pokračovala i přes chladnější počasí. 25.04.2016     Předurčenosti JSDHO Svojkov pro ochranu obyvatel Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo návrh HZS-česká Lípa na zařazení JSDHO Svojkov mezi jednotky požární ochrany předurčené na ochranu obyvatelstva. Předurčenost jednotky zajišťuje zvýšení akceschopnosti jednotky i mimo katastr obce a je zároveň jedním z hlavních kritérií při čerpání dotací z fondů ČR i EU. 23.04.2016     Brigáda na přípravu dřeva na pálení čarodějnic Za tradičně hojné účasti členů SDH i přátel z obce proběhla příprava čarodějnic. Tři skupiny zajistily stavbu do hrání skládané vatry, přípravu palivového dřeva a natažení 100 metrového lana, které bylo i letos nataženo opět od zříceniny hradu k hlavní budově. Čarodějnici vytvořila opět rodina Budských. Pyrotechniku dodalo SDH a zprovoznil p. Průcha. 22.04.2016     Nácvik na hořící dům proběhl v areálu Zámecké zahrady          Ve složení 5+1 proběhl pod vedením p. Průchy nácvik na hořící objekt. Jednotka využila CAS V3S. Se vzorným rozbalením hadic hasila dvěma proudy C fiktivní požár několikapodlažní budovy (z úrovně sklepů do úrovně nejvyšších ochozů zříceniny Svojkovského hradu). 22.04.2016 Zahájení dvouměsíčního zkušebního provozu nového čerpadla na PV3S. Požární čerpadlo, které nám věnovala JSDHO Nový Bor, pochází ze speciálu IFA-TLF16. Přestavba byla vzhledem k potřebě zásahuschopnosti přes léto rozdělena do tří etap. Trvala téměř 12 měsíců a pod vedením p. Junka se na ní odpracovalo  více jak 350 brig. hodin. Nové dvoustupňové čerpadlo má o 1000l/min vyšší výkon než původní a disponuje integrovanou lamelovou vývěvou, která umožňuje rychlejší nasátí vody. Jako jedno z mála čerpadel je schopno nasát i horkou vodu. 22.04.2016     Členská schůze SDH – Přednáška preventistů z  HZS-ČK Členské schůze konané již tradičně v kulturní místnosti objektu Zámecké zahrady se tentokrát (kromě členů JSDHO) zúčastnilo jen několik členů SDH. Nízká účast byla dána zejména příznivým počasím, které v tomto období vynucuje zemědělské aktivity. Po přivítání a shrnutí aktivit SDH za uplynulé období bylo předáno slovo profesionálním hasičům, preventistům z HZS Česká Lípa. Působivá přednáška obsahovala několik důležitých rad a praktických doporučení, jak předcházet požárům v domácnosti. Na závěr se odsouhlasil plán činnosti SDH do konce roku. 16.04.2016     Oslava 50. narozenin V sobotu dne 16. 4. ve večerních hodinách proběhla velmi přátelsky laděná oslava kulatých narozenin našeho kamaráda Josefa Listíka. Členové JSDHO se složili na hodnotný dar a všichni přátelé mu zazpívali exklusivně pro něj složenou písničku. 16.04.2016     Varhanní koncert V sobotu 16. 4. se ve Svojkovském kostele konal varhanní koncert dvou varhaníků z  německého Saska. Velmi kvalitní kulturní zážitek připravil kmotr (H.Brandler) a otec (H.Schaff) našeho kamaráda z  jednotky FFW-Grosschönau Thomase Schäffa. Akce se plánovala zhruba půl roku dopředu a dopadla na výbornou - všichni zúčastnění odcházeli nadšení. 09.04.2016     Kurz techniků chemicko-technické služby Po dvoudenním kurzu techniků CHTS se naše jednotka rozšířila o další čtyři proškolené techniky CHTS. Všichni naši uchazeči – p. Průcha, p. Sedlák, p. Fiala, p. Junek na centrále HZS Česká Lípa úspěšně složili závěrečný test. Cílem je zajištění co nejkvalifikovanější péče o svěřený majetek JSDHO a SDH a jeho kontrola/zkoušení a řádná údržba. Na tomto kurzu se již konkrétně diskutovala předurčenost JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva. 11.03.2016     Nácvik – Záchrana horolezce V pátek 11. 3. proběhlo pod vedením p. Šorfa ml. další z řady tematických cvičení, tentokrát bylo zaměřené na záchranu horolezce ve Svojkovských skalách. Horolezec (P. Šorf nejml.) byl po náročném, ale úspěšném hledání nalezen na úpatí skály. Tam mu byla poskytnuta první pomoc a stabilizována zlomenina. Následovala fixace do záchranářského lehátka a vytažení o cca 20m ve velmi příkrém terénu. Poté byl zraněný členy JSDHO bezpečně dopraven až k vozidlu záchranné služby. Nácvik byl ukončen předáním zraněného lékaři RSZ s uvedením základních informací o pádu a oblastech zranění. Vyhodnocení nácviku proběhlo následně v hasičské zbrojnici.    09.03.2016     Prezentace SDH na serveru Rajče.net Dne 9. 3. 16 bylo dosaženo 1  000 shlédnutí odkazu na internetové fotogalerii SDH Svojkov. V této galerii jsou zveřejňovány fotografie dokumentující akce, práci, nácviky a zásahy SDH Svojkov. Do galerie ukládá vybrané fotografie členů SDH p. Junek. Galerie aktuálně čítá 62 alb, nejstarší fotografie byla uložena dne 09. 07.2011 – jednalo se o přemísťování altánu členy tehdejšího neoficiálního spolku hasičů ze Svojkova. 28.02.2016    Ping pongový turnaj V  pořadí již druhý Svojkovský ping-pongový turnaj se konal na sále  objektu Zámecké zahrady. Bojovalo se na dvou stolech ve třech kategoriích (ženy, muži a mládež). Soutěžilo celkem 18 jednotlivců a fandilo 30 hostů ze Svojkova a okolí. Po odehrání 56 zapasu dle propracovaného scénáře postupu byli vítězové odměněni diplomy a hodnotnými cenami. 19.02.2016     Nácvik nositelů dýchací techniky na profesionálním cvičišti v Zittau V pátek dne 19. 2. se pět ze sedmi nositelů dýchací techniky vydalo na cestu do německého Zittau. Cílem byla centrála profesionálních hasičů umístěná, přímo ve středu města, přesněji řečeno nácvikový komplex NDT umístěný ve sklepě budovy. Nácvik byl organizován ve spolupráci s  FFW Grossschönau. Jednalo se o soustavu cvičebních strojů a překážek, kterou v Německu musí nejméně jednou za rok úspěšné absolvovat každý profesionální i dobrovolný hasič. Nácvik proběhl dle přesných pravidel, která předepisují kompletní zásahový oblek včetně vložek, přilbu a dýchací přistroj. Každý hasič se před nástupem na cvičiště musel podrobit školení a měření krevního tlaku a srdečního tepu. Po zaznamenání přesného času začátku zkoušky se dvojice přesunula na nekonečný žebřík, kde musela zdolat 24 metrů ve svižném tempu. Následoval rotoped s nastavenou zátěži a běžecký pas simulující 10-ti procentní stoupaní rychlosti 6km/h. Každá z těchto disciplín trvala 1min a 40s. Následoval průlez nádrží a labyrint chodeb ve tmě bez možnosti použití svítilny. Součásti labyrintu byl i průlez 4-metrovou trubkou. Každý z nás si na vlastní kůži vyzkoušel absolutní dýchací krizi, s kterou se musel vypořádat po svém. Po krátkém vyhodnoceni a opětovném přeměření tlaku a tepu následoval odjezd na základnu do GS, kde jsme se setkali s bývalým velitelem jednotky.  31.01. 2016 Registrace SDH-Svojkov v  nadaci DOBRÝ ANDĚL Na základě hlasování na VVH SDH Svojkov bylo naše SDH oficiálně zaevidováno mezi dárce združené v  nadaci DOBRÝ ANDĚL. Tímto měsícem počínaje budeme posílat měsíčně 125,-Kč (ročně pak 1500,-) na transparentní účet s  informací o konkrétním příjemci pomoci. Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny těžce nemocných dětí dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Příspěvky Dobrých andělů přerozdělujeme každý měsíc do posledního haléře. Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl. 16.01.2016 Výroční valná hromada SDH Svojkov Z  hojné účasti členů SDH se v  objektu Zámecké zahrady konala Výroční valná hromada. Samotné jednání začalo po představení hostů, mezi kterými byla i bývalá předsedkyně OSDH-ČL, paní Havelková. Po schválení pracovních komisí byli přísedící seznámeni se zprávou starosty SDH p.Sedláka, a zprávami hospodáře SDH p.Šorfa, velitele SDH p.Průchy a jednatele SDH p.Junka. Jednotlivé zprávy detailně zhodnotily dění za uplynulý rok 2015 jak v  našem SDH Svojkov, tak i dění na okresní úrovni. Zazněly zde i hlavní body jednání delegátů OSH ČMS Č.Lípa. Delegáti SDH Svojkov se účastnili i voleb nového starosty OSH, kterým byl zvolen p.Josef Kreif z  SDH Doksy. Naše SDH bylo i tentokrát na okresní úrovni vyzdviženo za příkladný přístup k  výchově mládeže a výši příspěvku v  dobročinné sbírce Liga proti rakovině, kde z  celkové sumy 21  368,- Kč přispělo SDH Svojkov částkou 6  000,-Kč !!!  Hlasováním byl také odsouhlasen pravidelný příspěvek nadaci DOBRÝ ANDĚL ve výši 125,-Kč měsíčně. Jednatelem SDH byl předložen Plán rozvoje a udržitelnosti na roky 2016 a 2017, který byl hlasováním jednohlasně schválen. Zazněla i informace o počtu členů SDH v  okresu Č.Lípa ke konci roku 2015:  Celkem je evidováno 1248 členů (z toho 268 žen a 234 dětí). Na Svojkově čítá členský základna SDH na 42 aktivních členů. Závěrem byly zmíněny naše hlavní priority, kterými jsou zvyšování odborné úrovně JSDHO, aktivní vyhledávání a včasná reakce na státní i evropské dotace, kvalitní práce s  mládeží a účast na soutěžích , údržby hasičské techniky a zázemí, péče o historické dokumenty a vedení kroniky a v  neposlední řadě prezentovat svoji práci veřejnosti. 16.01. 2016 Nácvik v hledání pohřešované osoby V  tomto mrazivém odpoledni probíhal návik hledání osoby, která byla naposledy viděna v  sadu nad hřištěm. Hlavním krittériem zásahu byla rychlost nalezení, protože osobě hrozilo podchlazení a pravděodobné bylo i zranění. Jednotka v  počtu 6+1 dorazila vozidlem Š706 RTHP k  místnímu hřišti a pod vedením p.Průchy zahájila průzkum dvojitou rojnicí.  Za několik desítek minut byl nalezen podchlazený a lehce zraněný figurant, kterého členové JSDHO pomocí záchranářských nosítek dopravili do bezpečí.   
Spolupráce SDH Svojkov a německých FFW Grossschönau a Waltersdorf pravidelně vrcholí společným taktickým cvičením. Nejinak tomu bylo i letos, kdy byla k cvičení přizvána i JSDHO Varnsdorf a pracovníci Červeného kříže. Naším cílem bylo nasimulovat co nejreálnější situaci v objektu OÚ a zajistit oficiální vyhlášení poplachu. Za pomoci 7 odvážných dobrovolnic a dobrovolníků, čtyřech figurín (kojenec, dítě a 2x dospělý) byl připraven až děsivě reálný scénář: Vítání občánků -  nefunkční topení - neodborná manipulace s plynovým kotlem - požár/výbuch - zavalení schodiště. Cvičení bylo oficiálně nahlášeno na HZS-LK, který úderem 08hod a 46min rozezněl na obci sirény a rozeslal členům JSDHO, kteří byli toho času doma, poplachové SMS. Jednotka SHD vyrazila oběma zásahovými vozy v 08:53 ze zbrojnice a k budově OÚ dorazila v 08:56. Následoval průzkum objektu a velitelem zásahu p. Junkem byla stanovena tři družstva (pro přízemí + 1.patro v dýchací technice a pro hasební zásah za budovou). Po ukončení průzkumu byl nahlášen stav nedostačujících sil a prostředků. Jedna těžce popálená osoba byla vyproštěna z prostoru plyn.kotle a byla okamžitě zahájena její resuscitace. Evakuace osob z 1.patra musela být provedena pomocí žebříku a jistícího lana. V 09:02 na místo dorazily jednotky FFW Grossschönau, Waltersdorf a JSDHO Varnsdorf společně se sanitou z ČK Šluknov. Velitel zásahu stanovil dva velitele úseků (p.Průchu a p.Hälschkeho). České jednotky dokončily evakuaci 1.patra a jednotky německé zajistily dálkovou dopravu vody z místní požární nádrže, vodní štít na ochranu okolních objektů a vyklizení skladu s PB-lahvemi. Členové ČK poskytovali 1.pomoc raněným a hasiči z Varnsdorfu zajistili vyproštění těžce raněné osoby z 1. patra hydraulickou rukou.Osoba byla následně převezena na místo vhodné pro přistání vrtulníku, kde byla fiktivně předána l etecké záchranné službě. Po ošetření všech raněných, uhašení požáru a dochlazení tlakových lahví bylo cvičení v 10:26 ukončeno. Taktického cvičení se zúčastnilo 26 dobrovolných hasičů, 4 pracovníci Červeného kříže, 7 dobrovolníků,  6 nákladních hasičských speciálů, 1 velitelský a 1 sanitní vůz.V objektu Zámecké zahrady byl zásah oficiálně vyhodnocen. I přes několik drobných nedostatků byl zásah hodnocen celkově velmi pozitivně. Zásahuschopnost JSDHO byla potvrzena i při těchto náročných podmínkách. Na závěr byli všichni účastníci pozváni na výbornou kuřecí směs s rýží – oběd, který uvařil starosta obce p.Pilz s členy SDH.
05.11.2016     3.Mezinárodní taktické cvičení na Svojkově
27.11.2016         Slavnostní otevření cesty do Modlivého dolu  V tomto velmi chladném odpoledni se konalo slavnostní otevření nově zrekonstruované turistické stezky do Modlivého dolu. Oprava stezky byla hrazena Lesy ČR, ale velkou mírou se na ní podíleli i nìkteří občané Svojkova. SDH se v rámci přípravy podílel na vyčištění pramene „U strážce“ a při samotném otevření zajišťovalo požární dozor, organizaci parkovištì a usměrňování provozu.    25.11.2016         Rozsvícení vánočního stromu  Členové SDH pod vedením starosty obce p.Pilze připravili osvětlení obecního vánočního stromu a připevnili ozdoby dodané Mateřskou školou Ostružinka. Při samotné akci pak SDH zajišoval bezpečnost a usměrňování provozu. 06.11.2016         Velitelská cyklika Na stanici HZS LK v České Lípě se konalo pravidelné školení velitelů jednotek a družstev okresu Česká Lípa. Za JSDHO Svojkov se v souladu s plánem povinné přípravy zúčastnili pánové Průcha, Šorf, Sedlák a Junek
WEBMASTER: Věra Dörnerová - info@novybor.net

Uskutečněné akce roku 2016

hasici.svojkov.eu
            Důležitá telefonní čísla: HASIČI: 150 - ZÁCHANNÁ SLUŽBA: 155  POLICIE ČR: 158 TÍSŇOVÁ LINKA: 112
22.10.2016 Nácvik nositelů dýchací techniky v  bývalém krytu civilní obrany - Naše JSDHO velmi ráda využila písemné nabídky jednotky profesionálních hasičů z  České Kamenice na možnost provedení nácviku v  areálu místní hasičské zbrojnice HZS Ústeckého kraje. Kvalitně zakouřený podzemní kryt prověřil 6 nositelů dýchací techniky, kteří po trojicích (2+1), pod pasivním dozorem místního velitele sestupovali do krytu a plnily dané úkoly. Prostory, které byly vytvořeny, jako reálné bytové jednotky, sklepní kóje, společenské místnosti apod. velmi reálně simulovaly skutečné poměry u reálného zásahu. Velitelé jednotlivých skupin hlásili čísla jednotlivých sekcí a zajišťovali plnění dílčích úkolů, jako např. vynášení 80kg figuríny z  bytu na chodbu, či hlášení nebezpečných látek. I na tomto nácviku si jednotliví hasiči prověřili svou fyzičku, koordinaci záchranných prací ve skupině, manipulaci s odejmutým dýchacím přístrojem a práci s  vysílačkou. Všichni zúčastnění z  naší JSDHO se shodli na tom, že by u profesionálů z  Č.Kamenice rádi cvičili pravidelně. 21.10.2016 Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu V  tento deštivý podvečer 5 členů JSDHO vyklízelo z  objektů v  Zámecké zahrad nebezpečný a velkoobjemový odpad. Zhruba 3 tunový náklad druhý den  starosta obce odvezl za traktorem na sběrné místo na návsi. 15.10.2016 Soutěž hasičské všestrannosti – hry Plamen    Zhruba 100 dětí a mládeže se zúčastnilo okresní soutěže hasičské všestrannosti na Svojkově. I přesto, že se tato akce  v Zámecké zahradě konala poprvé, setkala se s úspěchem jak u dětí, tak u organizátorů. Pod vedením okresní odborné rady mládeže byla vytyčena trasa kolem Svojkovského hradu, na které bylo celkem šest disciplín (střelba ze vzduchovky, lezení po laně, základy topografie, zdravověda, vázání uzlů a v neposlední řadě také doporučené a zakázané hasební prostředky a vázání uzlů. Vedoucí mladých hasičů Svojkov M. Průcha byl starostou OSDH p. Kreifem vyzván k přivítání účastníků a sdělení organizačních záležitostí. Po poradě vedoucích mladých hasičů začala soutěž pětičlenných družstev. Pět členů JSDHO bylo zaevidováno jako technická pomoc na stanovištích a zbylé kamarádky a kamarádi se starali o občerstvení a organizaci akce. Vzhledem k přísným předpisům se naši mladí hasiči bohužel mohli oficiálně zúčastnit pouze s jedním družstvem - druhé sice běželo mimo soutěž, ale přesto se stejným nasazením, jako to první! I když na konci soutěže nebylo vyhlášeno pořadí posádek. byli naši mladí hasiči právem odměněni zákusky, které pro ně připravily maminky - členky SDH. Po sečtení a zaslání výsledků se naše soutěžní družstvo umístilo na 4. místě a druhé družstvo mělo téměř stejný výsledek. Tento úspěch vhledem k  okolnostem příjemně překvapil! 08.10.2016     Herbstfest Grossschönau I přes nepřízeň počasí a kolizí termínů nakonec hrstka členů JSDHO dorazila ve V3S do německého Grossschönau za našimi kamarády, dobrovolnými hasiči, kteří pořádali jako každým rokem podzimní hasičskou oslavu. Zhruba 200 lidí obdivovalo vystavenou požární, záchranářskou a policejní techniku a ruční řemesla. Posléze vyhnal silný déšť návštěvníky do prostorů hasičské zbrojnice, kde začala hrát studentská kapela velmi známé rockové melodie. V 19 hod se seskupil průvod cca 50 dětí s lampiony za kapelou, v jejímž čele byla Morana a průvod za doprovodu všech přítomných modře blikajících zásahových vozidel prošel přes centrum obce. Byl to jako vždy nádherný zážitek. 01.10.2016     Svojkovský jarmark Tradiční, již 6. ročník Svojkovského jarmarku byl jako každým rokem připravován v těsné spolupráci s SDH. Jeho členové a dobrovolníci z  řad obyvatel obce zajistili točení nápojů, občerstvení, bohatou tombolu, ale také organizaci dvou parkovišť včetně usměrňování provozu a požární dozor na místě. Pro naprostou většinu členů SDH a dobrovolníků to ovšem představovalo práci na tři dny – od Páteční přípravy zázemí v Zámecké zahradě (stany, lavice, …) až po nedělní úklid. O tom, že se akce podařila, svědčí i účast zhruba 3 600 hostů. 17.09.2016     Kurz „Technik ochrany obyvatelstva“       Jednotka SDH se v počtu 7+1 zúčastnila součinnostního taktického cvičení IZS s cílem zabezpečení hygienických a zdravotních podmínek obyvatel při velkoplošné mimořádné události na letišti v Hradčanech. Na místě byla jednotka HZS-LK, 9 předurčených jednotek SDH, 1 podniková jednotka SDH, 31. Brigáda radiační, chemické a biologické ochrany AČR a Zdravotnická záchranná služba LK. Po úvodním nástupu se naše jednotka zapojila do nácviku ve třech jednotlivých sekcích. V první sekci bylo naším úkolem postavit nafukovací velkokapacitní hygienické zařízení sestávající ze tří jednotlivých stanů, společně s jednotkou AČR. V druhé sekci bylo naším úkolem rozložit a složit mobilní evakuační zařízení HZS-LK, které bylo koncipováno jako speciální rozkládací přívěs. Na třetím stanovišti jsme stavěli a skládali nafukovací stan 6x4m určený pro zajištění tepelného komfortu evakuovaných, popř. týlové zázemí zasahujících hasičů. Závěrečný test, který proběhl ve speciálním týlovém kontejneru pod dozorem kpt. Ing. Vojíka z HZS-LK, složili všichni naši účastníci na výbornou. 27.08.2016     2. Hasičská zábava      Velmi přátelsky laděná zábava začala v podvečer v Zámecké zahradě. Více jak 50 zúčastněných hasičů, jejich manželek, členů SDH a ostatních hostů se bavila do časných ranních hodin. K tanci a poslechu hrála českolipská skupina Diesel a bohatá tombola i díky příspěvkům členů SDH a přátel z obce nezklamala ani letos. 20.08.2016     Svojkovské dřevosochání V tuto slunnou sobotu se konalo již 4. dřevosochání. Umění Pavla Holce a jeho dvou kolegů ocenilo 150 přihlížejících. SDH Svojkov pro tuto akci zajistil dřevo, přípravu a úklid zázemí, občerstvení a požární dozor. Akce vyvrcholila večerní zábavou s dražbou vyrobených předmětů. 12.-14.08.2016     1. Mezinárodní hasičský tábor SDH Svojkov ve spolupráci s FWF Grossschönau, FWF Waltersdorf zorganizovalo historicky první mezinárodní hasičský tábor. Akce, která doslova bortila jazykové bariéry, se konala v Zámecké zahradě od pátečního večera do nedělního poledne. Účastnilo se jí 30 dětí (v rozmezí od 2 do 17 let) a 14 dospělých členů SDH z Čech a Německa. Ubytování bylo formou přenocování ve stanech a v budově Zámecké zahrady. Děti z obou zemí využily příležitosti porovnat technické vybavení a sportovní disciplíny mladých hasičů, poměřit své síly a pobavit se na skákacím hradu zapůjčeném od sdružení starostů. Velmi pozitivní ohlas měla návštěva Brnišťského dne hasičů – zejména pak ukázky dětského požárního útoku a skutečného zásahu na hořící automobil. Na zpáteční cestě děti měli možnost vyzkoušet svou odvahu na stezce ve vytesaném tunelu - velenickém mlýnském náhonu. Fyzická kondice byla také udržována ranními rozcvičkami a nedělní procházkou po Svojkovském naučném okruhu. Velký úspěch zaznamenala skupina kuchařů pod vedením starosty obce, která zajistila po celou dobu tábora výborné teplé obědy a večeři. Při závěrečném hodnocení byla jednateli SDH jako poděkování předána soška sv. Floriána a přislíbeno konání 2. Mezinárodního hasičského tábora - tentokrát v Německu. 04.08.2016     Návštěva v Kunraticích u Cvikova Přátelská návštěva v Kunraticích vyvrcholila předáním cenných náhradních dílů palivového systému a armatur pro RTHP a proudnicovou lafetou na PV3S. 30.07.2016     Na stojáka ve Svojkově Obec Svojkov v Zámecké zahradě poprvé hostila známý pořad Na stojáka, v kterém účinkovali herci Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Karel Hynek a Arnošt Frauenberg. Členové SHD zajišťovali stavění stanů, podia, požární dozor, parkoviště, občerstvení a úklid areálu. Počasí nám přálo a na akci dorazilo více než 500 hostů. 23.07.2016     Čištění studánky pod Modlivým dolem Tři členové JSDH důkladně vyčistili studánku (Pramen u Strážce) pomocí přenosného kalového čerpadla. Odměnou za několikanásobné vystříkání a odsátí vody byla druhý den čirá voda, která se opět dala pít.                23.07.2016     Svatba kamaráda Při příjezdu novomanželů z Bukovan proběhl ukázkový zátah s hadicí přes silnici, vykoupením jejího snížení a přenesením nevěsty. V 16:30 starosta obce v Zámecké zahradě oddal Milana Vláška a Ivanu Štočkovou. Po obřadu připravilo SDH novomanželům Vláškovým vodní slavobránu tvořenou čtyřmi proudy C (2x RTHP a 2x PV3S).  22.07.2016     Posezení se členy SDH Dobranov V rámci navazování kontaktů s okolními jednotkami SDH proběhlo přátelské posezení se členy jednotky SDH Dobranov. Výsledkem bylo nejen bezplatné předání náhradních dílů pro naší Š706 (díly brzd) a PV3S (náhradní požární čerpadlo), ale i cenné informace z hasičské praxe, provozu vozidel a vedení kroniky. 16.07.2016     Oslava 40. narozenin Pravou hasičskou oslavu svých kulatých narozenin s rodinou, kamarády a členy JSDHO si užil náš kamarád Petr Junek. Krátce po začátku zábavy se z reproduktorů ozvalo hlášení poplachu. Všichni kromě oslavence se bleskem převlékli do zásahového oděvu a vyrazili oběma vozy přes vesnici do zámecké zahrady. Tady byl oslavenec upoután do záchranných nosítek a přenesen mezi naše stojící zásahové vozy. Následovalo jeho pasování na staršího hasiče pod záštitou Sv. Floriána zakončené kropením dvěma proudy C a předání úžasných zážitkových darů, na něj jako ušitých. Na společné foto si oblékl darovanou hasičskou košili na spaní s parádním čepečkem. Když byla oslava v nejlepším proudu, dorazila delegace z kraje v čele se zpěvačkou Z. Budskou, kterou doprovázela blonďatá kytaristka D. Kejklíčková  a procítěně doplňoval na klávesy Pavel Zmožek Šorf. 09.07.2016     2. Folkový festival Od 19hod začal i letos folkový festival, kde vystupovalo několik známých folkový ikon (Arnošt Frauenberg, Žamboši a Samson Lenk). Členové SHD zajišťovali stavění stanů, podia, požární dozor, parkoviště, občerstvení a úklid areálu. Počasí nám přálo a na akci dorazilo více než 250 hostů. 09.07.2016     Železná sobota V dopoledních hodinách provedli členové SDH Svojkov sběr železného odpadu v obci. Naloženo bylo více jak 2,5tuny. Následoval odvoz do sběrny v Dobranově. 01.07.2016     Předání výjezdového tabletu z HZS ČL Velitel JSDHO Svojkov zareagoval na nabídku HZS-ČL a naše jednotka byla následně vybrána do okruhu jednotek, které obdrželi výjezdové tablety od Libereckého kraje. Následovalo oficiální předání v HZS-LK za účasti starosty obce. Dne 01.07.16 byl tablet oficiálně zařazen do materiálu JSDHO Svojkov a namontován do Š706 RTHP. Prostřednictvím tabletu jednotka v okamžiku vyhlášení požárního poplachu obdrží veškeré potřebné informace (místo a rozsah požáru, tel. oznamovatele události, spolu zasahující jednotky, atd.). Tablet posílá online GPS souřadnice na centrálu OPIS, a jsou v něm nainstalované aplikace na první pomoc, identifikaci nebezpečných látek. Program Rescue Navigator umožňuje ve všech fázích zásahu posílat operační středisko statusy o činnosti, které je možné použít zejména při problémech s dosahem radiostanic ve členitém terénu. 01.07.2016     Nácvik dálkové dopravy vody s velkým převýšením Pod odborným dozorem velitele JSDHO Grossschönau proběhla v odpoledních hodinách praktická zkouška nově z repasovaných čerpadel obou našich zásahových vozidel. Cílem bylo dopravit vodu vždy jedním čerpadlem ze stanoviště pod skalami v oblasti zatáčky nad hasičskou zbrojnicí na vyhlídku Dědovy kameny s převýšením ca. 80m. Členové JSDHO provedli rozvinutí hadic ve velmi strmém terénu a prověřili si tak svou fyzickou kondici. Po ukotvení vedení ke stromům následovaly samotné výtlakové zkoušky, které obě čerpadla zvládla na výbornou i přesto, že výtlak probíhal při tlaku o 2bar vyšším, než je doporučeno. Následovalo vyhodnocení akce a drobné závady (lehce poškozený řemen na PV3S a netěsné koleno na Š706) byly obratem odstraněny. Tímto dnem počínaje bude vozidlo PV3S označováno jako PV3S - CAS 16/2500 M3LP. 25.06.2016     Truck Trial Luhov Jednotka SDH Svojkov zajišťovala po dobu dvou dní (25.-26.06) požární dozor na soutěži terénních nákladních automobilů v Luhově u Stráže pod Ralskem. 24.06.2016     Lesní požár pod Slavíčkem V 15:52 byl jednotkám SDH Svojkov, Cvikov, Sloup v Č., Nový Bor a HZS Jablonné v P. vyhlášen požární poplach – Lesní požár pod Slavíčkem v rozsahu 100 na 100 metrů v těžce přístupném terénu – pozorováno ze Svitavy. Vzhledem k velmi rychlé reakci a místní znalosti dorazila na místo zásahu jako první naše jednotka v počtu 6+1. Speciál PV3S vyšplhal až do vzdálenosti 20m od místa požáru. Vodou ho zásobovala naše Š706 RTHP a ostatní požární vozidla, která zůstala v prostoru nad Modlivým dolem (CAS 32 Sloup v Č, CAS 24 Nový Bor, CAS 30 Cvikov, CAS 15 Jablonné v P. Po průzkumu následovalo okamžité hašení pěti proudy C za pomoci členů ostatních jednotek. Během zásahu přečerpalo nově namontované čerpadlo více než 18m3 vody a to bez závad. Po uhašení bylo požářiště předáno LČR. 17.06.2016     Návštěva JSDHO Dobranov Po vzájemné dohodě na dopoledním nácviku v ČL došlo k přátelské návštěvě sousední JSDHO v Dobranově. Naše jednotka ráda využila nabídky na ponechání několika náhradních dílů na Š706 RTHP a požárních armatur. Při náhodném průzkumu bylo objeveno požární čerpadlo z IFA TLF-16, které máme na PV3S. Cena za vše byla odborně stanovena na posezení ve Svojkovské zámecké zahradě s pohoštěním. Následovalo poděkování a odvoz materiálu do Svojkova. 17.06.2016     Taktické cvičení na zřízení materiální základny humanitární pomoci v ČL Naše jednotka se v počtu 8+1 zúčastnila taktického cvičení LK, jehož cílem bylo poskytnutí základního zázemí cca 50 lidem bez obydlí postižených fiktivní povodní. Jednotka ve spolupráci s HZS ČL a LIB, dalšími předurčenými jednotkami, červeným křížem a městkou policií pomáhala budovat MZHP v objektu základní školy Slovanka v ČL. Zde pak fungovala i jako skupina figurantů. Nácvik byl prvním krokem v přebírání kompetence předurčenosti k ochraně obyvatelstva. Zastupitelstvu obce byl doručen děkovný dopis z HZS LK. 04.06.2016     Dětský den Bukovany s Š706 RTHP JSDHO Svojkov byla i letos požádána o výpomoc při dětském dnu obce Bukovany. Nabídka byla přijata a jednotka v počtu 4+1 zajišťovala požární bezpečnost akce a zároveň jednu z atrakcí – zasahování PET- lahví v brance vodním proudem C. 01.06.2016     Dokončení repase požárního čerpadla vozu Š706 RTHP Při posledním nácviku s lafetou se definitivně projevilo stáří požárního čerpadla. Okamžitě následovalo odhlášení vozidla z výjezdu a započaly demontážní práce. Repase, která probíhala v hasičské zbrojnici, byla ukončena úspěšnou tlakovou zkouškou dne 1. 6. v časných ranních hodinách (rozsah prací byl ca.100hod). 28.05.2016     Dětský den Svojkov Dětský den, který i letos organizovala pí. Sedláková, se těšil hojné účasti dětí i dospělých. Děti měli možnost soutěžit na řadě tématických stanovišť o zajímavé ceny. Ukázkový nácvik mladých hasičů pod vedením p. Průchy a p. Fialy byl pojat velmi profesionálně, tedy včetně vyhlášení požárního poplachu na obci, přes ukázkový výjezd a příjezd, natažení hadic, až po bezchybné uhašení požáru nasimulovaného dětského pokoje se záchranou dítěte, které zde převrhlo stolek s hořící svíčkou. Zábava během krátké bouřky pokračovala v budově Zámecké zahrady. Poté se děti přesunuly opět ven. Zde jsme ve spolupráci s  jednotkou z  Nového Boru připravili radovánky v  1,5m vysoké hromadě pěny. 23.05.2016     Smlouva o příhraniční spolupráci Zástupce obce p. Pilz a velitel JSDHO p. Průcha podepsali ve Stráži pod Ralskem smlouvu o příhraniční spolupráci obcí Svojkov, Bernstadt, Stráž pod Ralskem, Skalice u Č.Lípy, a ostatních). 07.05.2016     Školení nositelů dýchací techniky na polygonu Hamr 6 nositelů DT se po dvou letech zúčastnilo pravidelného školení NDT v Hamru. Letošní nácvik byl zpestřen tím, že se chodilo v početnějších skupinách (i po čtyřech). Zhruba v polovině nácviku došlo k pádu p. Listíka ze zhruba 2m převýšení, což prověřilo nejen účastníky nácviku (nouzové volání, nahlášení zranění, vypnutí zakouření), ale zejména přilbu našeho nejzocelenějšího hasiče, který na rozdíl od ní vše bez úhony přežil.   01.05.2016     Zabezpečení 21. poutní mše v Modlivém dole 4 členové JSDO zajišťovali bezpečnost provozu a organizovali parkoviště na tradiční poutní mši v  Modlivém dole. 30.04.2016     Pálení čarodějnic Za hojné účasti občanů obce a za pomoci hasičské techniky se vztyčila více než 20-ti metrová smrková Máj, jejíž vrchní část tradičně vyzdobily děti. Po 19 hod se se u hranice vyfotily převlečené do stylových čarodějnických kostýmů. Později do zapáleného ohně vlétla sportovně oděná čarodějnice na hořícím koštěti. Výborný gulášek, který uvařil p. Pilz s  přáteli, se podával s chlebem a pivo točili jako vždy členové SDH. Zábava pokračovala i přes chladnější počasí. 25.04.2016     Předurčenosti JSDHO Svojkov pro ochranu obyvatel Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo návrh HZS-česká Lípa na zařazení JSDHO Svojkov mezi jednotky požární ochrany předurčené na ochranu obyvatelstva. Předurčenost jednotky zajišťuje zvýšení akceschopnosti jednotky i mimo katastr obce a je zároveň jedním z hlavních kritérií při čerpání dotací z fondů ČR i EU. 23.04.2016     Brigáda na přípravu dřeva na pálení čarodějnic Za tradičně hojné účasti členů SDH i přátel z obce proběhla příprava čarodějnic. Tři skupiny zajistily stavbu do hrání skládané vatry, přípravu palivového dřeva a natažení 100 metrového lana, které bylo i letos nataženo opět od zříceniny hradu k hlavní budově. Čarodějnici vytvořila opět rodina Budských. Pyrotechniku dodalo SDH a zprovoznil p. Průcha. 22.04.2016     Nácvik na hořící dům proběhl v areálu Zámecké zahrady          Ve složení 5+1 proběhl pod vedením p. Průchy nácvik na hořící objekt. Jednotka využila CAS V3S. Se vzorným rozbalením hadic hasila dvěma proudy C fiktivní požár několikapodlažní budovy (z úrovně sklepů do úrovně nejvyšších ochozů zříceniny Svojkovského hradu). 22.04.2016 Zahájení dvouměsíčního zkušebního provozu nového čerpadla na PV3S. Požární čerpadlo, které nám věnovala JSDHO Nový Bor, pochází ze speciálu IFA-TLF16. Přestavba byla vzhledem k potřebě zásahuschopnosti přes léto rozdělena do tří etap. Trvala téměř 12 měsíců a pod vedením p. Junka se na ní odpracovalo  více jak 350 brig. hodin. Nové dvoustupňové čerpadlo má o 1000l/min vyšší výkon než původní a disponuje integrovanou lamelovou vývěvou, která umožňuje rychlejší nasátí vody. Jako jedno z mála čerpadel je schopno nasát i horkou vodu. 22.04.2016     Členská schůze SDH – Přednáška preventistů z  HZS-ČK Členské schůze konané již tradičně v kulturní místnosti objektu Zámecké zahrady se tentokrát (kromě členů JSDHO) zúčastnilo jen několik členů SDH. Nízká účast byla dána zejména příznivým počasím, které v tomto období vynucuje zemědělské aktivity. Po přivítání a shrnutí aktivit SDH za uplynulé období bylo předáno slovo profesionálním hasičům, preventistům z HZS Česká Lípa. Působivá přednáška obsahovala několik důležitých rad a praktických doporučení, jak předcházet požárům v domácnosti. Na závěr se odsouhlasil plán činnosti SDH do konce roku. 16.04.2016     Oslava 50. narozenin V sobotu dne 16. 4. ve večerních hodinách proběhla velmi přátelsky laděná oslava kulatých narozenin našeho kamaráda Josefa Listíka. Členové JSDHO se složili na hodnotný dar a všichni přátelé mu zazpívali exklusivně pro něj složenou písničku. 16.04.2016     Varhanní koncert V sobotu 16. 4. se ve Svojkovském kostele konal varhanní koncert dvou varhaníků z  německého Saska. Velmi kvalitní kulturní zážitek připravil kmotr (H.Brandler) a otec (H.Schaff) našeho kamaráda z  jednotky FFW-Grosschönau Thomase Schäffa. Akce se plánovala zhruba půl roku dopředu a dopadla na výbornou - všichni zúčastnění odcházeli nadšení. 09.04.2016     Kurz techniků chemicko-technické služby Po dvoudenním kurzu techniků CHTS se naše jednotka rozšířila o další čtyři proškolené techniky CHTS. Všichni naši uchazeči – p. Průcha, p. Sedlák, p. Fiala, p. Junek na centrále HZS Česká Lípa úspěšně složili závěrečný test. Cílem je zajištění co nejkvalifikovanější péče o svěřený majetek JSDHO a SDH a jeho kontrola/zkoušení a řádná údržba. Na tomto kurzu se již konkrétně diskutovala předurčenost JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva. 11.03.2016     Nácvik – Záchrana horolezce V pátek 11. 3. proběhlo pod vedením p. Šorfa ml. další z řady tematických cvičení, tentokrát bylo zaměřené na záchranu horolezce ve Svojkovských skalách. Horolezec (P. Šorf nejml.) byl po náročném, ale úspěšném hledání nalezen na úpatí skály. Tam mu byla poskytnuta první pomoc a stabilizována zlomenina. Následovala fixace do záchranářského lehátka a vytažení o cca 20m ve velmi příkrém terénu. Poté byl zraněný členy JSDHO bezpečně dopraven až k vozidlu záchranné služby. Nácvik byl ukončen předáním zraněného lékaři RSZ s uvedením základních informací o pádu a oblastech zranění. Vyhodnocení nácviku proběhlo následně v hasičské zbrojnici.    09.03.2016     Prezentace SDH na serveru Rajče.net Dne 9. 3. 16 bylo dosaženo 1  000 shlédnutí odkazu na internetové fotogalerii SDH Svojkov. V této galerii jsou zveřejňovány fotografie dokumentující akce, práci, nácviky a zásahy SDH Svojkov. Do galerie ukládá vybrané fotografie členů SDH p. Junek. Galerie aktuálně čítá 62 alb, nejstarší fotografie byla uložena dne 09. 07.2011 – jednalo se o přemísťování altánu členy tehdejšího neoficiálního spolku hasičů ze Svojkova. 28.02.2016    Ping pongový turnaj V  pořadí již druhý Svojkovský ping-pongový turnaj se konal na sále  objektu Zámecké zahrady. Bojovalo se na dvou stolech ve třech kategoriích (ženy, muži a mládež). Soutěžilo celkem 18 jednotlivců a fandilo 30 hostů ze Svojkova a okolí. Po odehrání 56 zapasu dle propracovaného scénáře postupu byli vítězové odměněni diplomy a hodnotnými cenami. 19.02.2016     Nácvik nositelů dýchací techniky na profesionálním cvičišti v Zittau V pátek dne 19. 2. se pět ze sedmi nositelů dýchací techniky vydalo na cestu do německého Zittau. Cílem byla centrála profesionálních hasičů umístěná, přímo ve středu města, přesněji řečeno nácvikový komplex NDT umístěný ve sklepě budovy. Nácvik byl organizován ve spolupráci s  FFW Grossschönau. Jednalo se o soustavu cvičebních strojů a překážek, kterou v Německu musí nejméně jednou za rok úspěšné absolvovat každý profesionální i dobrovolný hasič. Nácvik proběhl dle přesných pravidel, která předepisují kompletní zásahový oblek včetně vložek, přilbu a dýchací přistroj. Každý hasič se před nástupem na cvičiště musel podrobit školení a měření krevního tlaku a srdečního tepu. Po zaznamenání přesného času začátku zkoušky se dvojice přesunula na nekonečný žebřík, kde musela zdolat 24 metrů ve svižném tempu. Následoval rotoped s nastavenou zátěži a běžecký pas simulující 10-ti procentní stoupaní rychlosti 6km/h. Každá z těchto disciplín trvala 1min a 40s. Následoval průlez nádrží a labyrint chodeb ve tmě bez možnosti použití svítilny. Součásti labyrintu byl i průlez 4-metrovou trubkou. Každý z nás si na vlastní kůži vyzkoušel absolutní dýchací krizi, s kterou se musel vypořádat po svém. Po krátkém vyhodnoceni a opětovném přeměření tlaku a tepu následoval odjezd na základnu do GS, kde jsme se setkali s bývalým velitelem jednotky.  31.01. 2016 Registrace SDH-Svojkov v  nadaci DOBRÝ ANDĚL Na základě hlasování na VVH SDH Svojkov bylo naše SDH oficiálně zaevidováno mezi dárce združené v  nadaci DOBRÝ ANDĚL. Tímto měsícem počínaje budeme posílat měsíčně 125,-Kč (ročně pak 1500,-) na transparentní účet s  informací o konkrétním příjemci pomoci. Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny těžce nemocných dětí dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Příspěvky Dobrých andělů přerozdělujeme každý měsíc do posledního haléře. Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl. 16.01.2016 Výroční valná hromada SDH Svojkov Z  hojné účasti členů SDH se v  objektu Zámecké zahrady konala Výroční valná hromada. Samotné jednání začalo po představení hostů, mezi kterými byla i bývalá předsedkyně OSDH-ČL, paní Havelková. Po schválení pracovních komisí byli přísedící seznámeni se zprávou starosty SDH p.Sedláka, a zprávami hospodáře SDH p.Šorfa, velitele SDH p.Průchy a jednatele SDH p.Junka. Jednotlivé zprávy detailně zhodnotily dění za uplynulý rok 2015 jak v  našem SDH Svojkov, tak i dění na okresní úrovni. Zazněly zde i hlavní body jednání delegátů OSH ČMS Č.Lípa. Delegáti SDH Svojkov se účastnili i voleb nového starosty OSH, kterým byl zvolen p.Josef Kreif z  SDH Doksy. Naše SDH bylo i tentokrát na okresní úrovni vyzdviženo za příkladný přístup k  výchově mládeže a výši příspěvku v  dobročinné sbírce Liga proti rakovině, kde z  celkové sumy 21  368,- Kč přispělo SDH Svojkov částkou 6  000,-Kč !!!  Hlasováním byl také odsouhlasen pravidelný příspěvek nadaci DOBRÝ ANDĚL ve výši 125,-Kč měsíčně. Jednatelem SDH byl předložen Plán rozvoje a udržitelnosti na roky 2016 a 2017, který byl hlasováním jednohlasně schválen. Zazněla i informace o počtu členů SDH v  okresu Č.Lípa ke konci roku 2015:  Celkem je evidováno 1248 členů (z toho 268 žen a 234 dětí). Na Svojkově čítá členský základna SDH na 42 aktivních členů. Závěrem byly zmíněny naše hlavní priority, kterými jsou zvyšování odborné úrovně JSDHO, aktivní vyhledávání a včasná reakce na státní i evropské dotace, kvalitní práce s  mládeží a účast na soutěžích , údržby hasičské techniky a zázemí, péče o historické dokumenty a vedení kroniky a v  neposlední řadě prezentovat svoji práci veřejnosti. 16.01. 2016 Nácvik v hledání pohřešované osoby V  tomto mrazivém odpoledni probíhal návik hledání osoby, která byla naposledy viděna v  sadu nad hřištěm. Hlavním krittériem zásahu byla rychlost nalezení, protože osobě hrozilo podchlazení a pravděodobné bylo i zranění. Jednotka v  počtu 6+1 dorazila vozidlem Š706 RTHP k  místnímu hřišti a pod vedením p.Průchy zahájila průzkum dvojitou rojnicí.  Za několik desítek minut byl nalezen podchlazený a lehce zraněný figurant, kterého členové JSDHO pomocí záchranářských nosítek dopravili do bezpečí.   
05.11.2016     3.Mezinárodní taktické cvičení na Svojkově
Spolupráce SDH Svojkov a německých FFW Grossschönau a Waltersdorf pravidelně vrcholí společným taktickým cvičením. Nejinak tomu bylo i letos, kdy byla k cvičení přizvána i JSDHO Varnsdorf a pracovníci Červeného kříže. Naším cílem bylo nasimulovat co nejreálnější situaci v objektu OÚ a zajistit oficiální vyhlášení poplachu. Za pomoci 7 odvážných dobrovolnic a dobrovolníků, čtyřech figurín (kojenec, dítě a 2x dospělý) byl připraven až děsivě reálný scénář: Vítání občánků -  nefunkční topení - neodborná manipulace s plynovým kotlem - požár/výbuch - zavalení schodiště. Cvičení bylo oficiálně nahlášeno na HZS-LK, který úderem 08hod a 46min rozezněl na obci sirény a rozeslal členům JSDHO, kteří byli toho času doma, poplachové SMS. Jednotka SHD vyrazila oběma zásahovými vozy v 08:53 ze zbrojnice a k budově OÚ dorazila v 08:56. Následoval průzkum objektu a velitelem zásahu p. Junkem byla stanovena tři družstva (pro přízemí + 1.patro v dýchací technice apro hasební zásah za budovou). Po ukončení průzkumu byl nahlášen stav nedostačujících sil a prostředků. Jedna těžce popálená osoba byla vyproštěna z prostoru plyn.kotle a byla okamžitě zahájena její resuscitace. Evakuace osob z 1.patra musela být provedena pomocí žebříku a jistícího lana. V 09:02 na místo dorazily jednotky FFW Grossschönau, Waltersdorf a JSDHO Varnsdorf společně se sanitou z ČK Šluknov. Velitel zásahu stanovil dva velitele úseků (p.Průchu a p.Hälschkeho). České jednotky dokončily evakuaci 1.patra a jednotky německé zajistily dálkovou dopravu vody z místní požární nádrže, vodní štít na ochranu okolních objektů a vyklizení skladu s PB-lahvemi. Členové ČK poskytovali 1.pomoc raněným a hasiči z Varnsdorfu zajistili vyproštění těžce raněné osoby z 1. patra hydraulickou rukou.Osoba byla následně převezena na místo vhodné pro přistání vrtulníku, kde byla fiktivně předána letecké záchranné službě. Po ošetření všech raněných, uhašení požáru a dochlazení t lakových lahví bylo cvičení v 10:26 ukončeno.Taktického cvičení se zúčastnilo 26 dobrovolných hasičů, 4 pracovníci Červeného kříže, 7 dobrovolníků,  6 nákladních hasičských speciálů, 1 velitelský a 1 sanitní vůz. V objektu Zámecké zahrady byl zásah oficiálně vyhodnocen. I přes několik drobných nedostatků byl zásah hodnocen celkově velmi pozitivně. Zásahuschopnost JSDHO byla potvrzena i při těchto náročných podmínkách. Na závěr byli všichni účastníci pozváni na výbornou kuřecí směs s rýží – oběd, který uvařil starosta obce p.Pilz s členy SDH.