WEBMASTER: Věra Dörnerová - info@novybor.net 

Výjezdová jednotka obce Svojkov    -   JPOV

Důležitá telefonní čísla:                      HASIČI: 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155             POLICIE ČR: 158       TÍSŇOVÁ LINKA: 112

Naše jednotka se v současné době skládá z  11 aktivních členů.

Martin Průcha velitel jednotky       strojník, hasič,   NDT
 Ing. Pavel Šorf zástupce velitele      hasič, NDT
Ing. Petr Junek velitel družstva       strojník,    hasič, NDT
Robert Sedlák velitel družstva    hasič, NDT
Gustav Pilz   strojník      hasič
    Josef Listík technik chemicko technické služby     hasič, NDT
Jaroslav Dörner       hasič
Miroslav Vojtíšek      hasič, NDT
 Jaroslav Fiala        strojník,      hasič, NDT
Jiří Kovala     hasič
Zdeněk Budský          hasič
    hasič

HASIČI SVOJKOV - Parta kamarádů, která se nebojí pomáhat ostatním v nouzi!

WEBMASTER: Věra Dörnerová - info@novybor.net

Výjezdová jednotka obce Svojkov    -   JPOV

hasici.svojkov.eu
            Důležitá telefonní čísla: HASIČI: 150 - ZÁCHANNÁ SLUŽBA: 155  POLICIE ČR: 158 TÍSŇOVÁ LINKA: 112
Martin Průcha velitel jednotky       strojník,   hasič,   NDT
 Ing. Pavel Šorf zástupce velitele      hasič, NDT
Ing. Petr Junek velitel družstva       strojník,    hasič, NDT
Robert Sedlák velitel družstva    hasič, NDT
Gustav Pilz   strojník      hasič
    Josef Listík technik chemicko technické služby      hasič, NDT
Jaroslav Dörner       hasič
Miroslav Vojtíšek      hasič, NDT
 Jaroslav Fiala        strojník,      hasič, NDT
Jiří Kovala     hasič
Zdeněk Budský          hasič
    hasič