WEBMASTER: Věra Dörnerová - info@novybor.net 

Škoda RTHP M2R CAS 24/3500 (PCL 332)

Cisternoá automobilová stříkačka CAS 25, je požární automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdroj hasících látek. Zejména pak k zásahu při požáru v místech s nedostatkem vody. Cisternovou automobilovou stříkačku tvoří podvozek Škoda 706 RTHP, trambusová kabina pro posádku, nádrž na vodu, čerpací zařízení a ukládací prosotry pro požární příslušenství.

Praga V3S - CAS 6/2500 - Speciál pro hašení lesních požárů (PCL 331) 

Terénní náklaní automobil (vojenský třínápravocý speciál) na bázi ARS-12M (chemický rozstřikovací automobil). Svou kontrukcí, spojující nejlepší myšlenky obdobných válečných a poválečných vozů celého světa, na které se podílely pracovníci několika domácích automobilek, patřila Praga V3S k nejlepším teréním nákladním vozidlům své doby. Díky konstrukci nápravových převodovek (nápravy jsou umístěny vysoko nad osou otáčení kol) má velkou světlost podvozku i při relativně malém průměru kol. Tato konstrukce na jedné straně zajišťuje výbornou průchodnost terénem.

Naše technika

Důležitá telefonní čísla:                      HASIČI: 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155             POLICIE ČR: 158       TÍSŇOVÁ LINKA: 112

HASIČI SVOJKOV - Parta kamarádů, která se nebojí pomáhat ostatním v nouzi!

WEBMASTER: Věra Dörnerová - info@novybor.net

Škoda RTHP M2R CAS 24/3500 (PCL

332)

Cisternoá automobilová stříkačka CAS 25, je požární automobil určený k přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdroj hasících látek. Zejména pak k zásahu při požáru v místech s nedostatkem vody. Cisternovou automobilovou stříkačku tvoří podvozek Škoda 706 RTHP, trambusová kabina pro posádku, nádrž na vodu, čerpací zařízení a ukládací prosotry pro požární příslušenství.

Praga V3S - CAS 6/2500 - Speciál pro hašení

lesních požárů (PCL 331) 

Terénní náklaní automobil (vojenský třínápravocý speciál) na bázi ARS-12M (chemický rozstřikovací automobil). Svou kontrukcí, spojující nejlepší myšlenky obdobných válečných a poválečných vozů celého světa, na které se podílely pracovníci několika domácích automobilek, patřila Praga V3S k nejlepším teréním nákladním vozidlům své doby. Díky konstrukci nápravových převodovek (nápravy jsou umístěny vysoko nad osou otáčení kol) má velkou světlost podvozku i při relativně malém průměru kol. Tato konstrukce na jedné straně zajišťuje výbornou průchodnost terénem.

Naše technika

hasici.svojkov.eu
            Důležitá telefonní čísla: HASIČI: 150 - ZÁCHANNÁ SLUŽBA: 155  POLICIE ČR: 158 TÍSŇOVÁ LINKA: 112